Take Ten: JARED GRIMES

Take Ten: PAATA TSIKURISHVILI

Take Ten: REGINA AQUINO

Take Ten: VINCENT LANCISI

Take Ten: ALINA COLLINS MALDONADO